Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Ansökningsprocessen steg för steg

Många kommunala äldreomsorgsinsatser kräver biståndsbeslut. Det innebär att du måste ansöka om att få stöd och att en biståndshandläggare på kommunen utreder din ansökan och fattar beslut om du har rätt till hjälp (bistånd) eller inte. Här presenteras ansökningsprocessen steg för steg. 

Det brukar ta ungefär 2-4 veckor från första kontakten med kommunen tills dess att du har ett beslut om stöd. Om din situation är akut ska kommunen prioritera ditt ärende.

Hur ansökningsprocessen ser ut om man vill ansöka om kommunal äldreomsorg.

Translate