Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

När får du din plats?

När du har beviljats en plats på ett äldreboende ska kommunen enligt lag verkställa beslutet direkt. Det innebär att du ska blir erbjuden plats och få möjlighet att flytta förhållandevis omgående.

Det framställs ibland om att kommunen har tre månader på sig att ordna en plats vilket är en missuppfattning. Däremot är det så att om kommunen inte har lyckats erbjuda en plats inom tre månader ska de rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vilket ibland sammanblandas med att de har en tidsfrist. Läs mer om detta hos Socialstyrelsen. Om IVO anser att kommunen inte verkställt sina beslut på ett korrekt sätt så kan kommunen bli skyldig att betala böter.

Om du inte får plats

Det kan trots allt hända att kommunen inte har någon ledig plats på ett äldreboende som matchar dina behov och att du därför får vänta på att bli erbjuden möjlighet att flytta. Då kan det vara bra att känna till att kommunen bör ha möjlighet att köpa plats på ett boende i en annan kommun. Vissa kommuner har redan avtal med äldreboenden utanför den egna kommunen, som du har rätt att välja. Andra kan köpa  platser vid enstaka tillfällen för att lösa situationen. I Seniorvals söktjänst kan du själv eller din handläggare hitta boenden över hela landet som har valt att redovisa att de har lediga platser.

Eftersom kommunerna har skyldighet att ordna en plats så snabbt som möjligt så stå på dig om du upplever att det tar för lång tid. Du kan som privatperson ockå vända dig till IVO och göra en anmälan.

Värt att tänka på är att om du har specifika önskemål om vilket boende du vill flytta till kan väntetiden bli längre. Kommunen ska erbjuda en plats som uppfyller dina behov men kan inte förväntas ordna en plats just där du vill om det inte finns något ledigt. Du kan läsa mer om dina möjligheter att välja äldreboende här.

Rätt att tacka nej
Om du erbjuds en plats på ett boende som du inte vill flytta till kan du tacka nej. Din rätt att få en plats ska inte påverkas och kommunen måste i ett sådant fall erbjuda dig en annan plats så snart de kan. Men det här kan betyda att det dröjer längre innan du kan flytta. Hos Socialstyrelsen kan du läsa mer om vilka dina rättigheter är.

Bra frågor att ställa

För att få en uppfattning om hur läget är där du bor finns det några frågor du kan ställa till biståndshandläggaren:

1. Hur lång är den förväntade väntetiden?
2. Om jag tackar nej, hur påverkar det min väntetid?
3. Finns det möjlighet att ordna en plats utanför kommunen om det inte finns lediga platser här?

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate