Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Checklista - äldreboende

Dam som går igenom lista med tips inför flytt till äldreboende.

Här är en checklista med förslag på saker att överväga och frågor att ställa när du ska välja äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende). Använd den för att formulera vad du efterfrågar och som stöd när du söker information om samt besöker äldreboenden. Det är många olika områden och frågor så fokusera på dem som känns viktiga för dig. 

Checklistan riktar sig till dig som ska välja äldreboende för egen del, men fungerar lika väl för dig som hjälper en närstående äldre.

För att få en grundläggande förståelse för området och därmed få ut mer av tipsen nedan rekommenderar vi även att du läser igenom Seniorval.se:s informationssidor om äldreboende och tips kring hur du går tillväga när du ska välja äldreboende.    

Läge

Ligger äldreboendet i ett område där du kan tänka dig att bo?

Är det lätt för besökare att ta sig dit?

Vilka kommunikationer kan du själv använda för att ta dig till och från olika ärenden eller aktiviteter som du vill kunna göra?

Boendet

Hur många bor på boendet totalt och på varje våning?

Känns storleken på boendet ok, eller skulle du vilja bo någonstans där det var fler eller färre boenden?

Hur är stämningen bland de boende, känns det som att du skulle trivas i deras sällskap?

Vem driver boendet, kommunen, ett privat företag eller en ideell organisation?

Drivs boendet som entreprenad (aktören som driver gör det på uppdrag av kommunen och avtalet är tidsbegränsat, sen kan det bli någon annan aktör som driver) eller i egen regi (aktören driver och äger verksamheten på obestämd tid).

Tycker du om rummens/lägenheternas planlösning, utsikt och inredning?

Är rummen möblerade eller tar du med dina egna möbler?

Vilka gemensamma utrymmen finns på äldreboendet?

Känns de gemensamma utrymmena inbjudande att vistas i?

Vilka faciliteter finns i övrigt på boendet t.ex. trädgård, ljusrum, simbassäng?

Känns lokalerna rena och fräscha?

Hur är lukten?

I vilket skick är inredning och utrustning?

Finns det Internetuppkoppling i ditt rum/lägenhet och/eller i någon gemensam lokal?

Finns det övernattningsmöjligheter för besökare?

Var får man röka?

Får man ha husdjur?

Kan din partner flytta med?

Vilken hyra och eventuellt andra avgifter kommer du att betala till boendet?

Hur hanteras dina värdesaker, finns det någon säker förvaring för dem?

Behöver du ha en egen hemförsäkring för dina tillhörigheter?

Finns det regler som du som boende måste följa?

Personalen

Får du ett trevligt bemötande av personalen?

Hur upplever du interaktionen mellan de boende och personalen? Verkar det finnas tid för dem att samtala, förklarar personalen vad de ska göra innan de hjälper någon med något etc.?

Hur ser bemanningen ut, hur många och med vilken kompetens är på plats under olika tider på dygnet?

Talar någon i personalen ditt modersmål om det är annat än svenska?

Vilken utbildning har personalen?

Hur länge har de som jobbar där nu varit anställda?

Har personalen specialkompetens inom några områden?

Hur ser kompetensen ut kring vård i livets slutskede?

Aktiviteter och service

Vilka aktiviteter arrangeras på boendet och hur ofta? Har de t.ex. gymnastik, konserter, högläsning eller pubkväll? Fråga specifikt hur programmet har sett ut de senaste veckorna.

Vad kan du som boende i övrigt sysselsätta dig med i vardagen?

Vilket stöd kan du få för att utöva dina individuella intressen?

Hur jobbar personalen för att uppmuntra de boende att vara aktiva och att göra så mycket de kan själva?

På vilket sätt deltar de boende i sysslor i hemmet t.ex. att laga mat, duka, planera aktiviteter eller ta hand om blommor?

Kommer du att kunna få dina eventuella kulturella och religiösa behov tillgodosedda om du bor här?

Arrangerar boendet utflykter? Be dem ge exempel på några som har gjorts de senaste månaderna.

Hur många av de boende brukar delta i olika aktiviteter?

På vilket sätt informeras de boende om kommande aktiviteter?

Kan du ta dig ut och ta frisk luft när du vill?

Kan personalen följa med dig och utföra olika ärenden om du inte klara det själv?

Erbjuds tilläggstjänster, exempelvis frisör, fotvård, inköp av blommor, extra städning, sällskap till olika aktiviteter, och vad är avgifterna för dessa?

Firas de högtider som är viktiga för dig på boendet?

Besöks boendet av volontärer som kan erbjuda umgänge eller något annat stöd?

Mat och dryck

Mat och dryck

Vilken typ av mat servers? Fråga om du kan få se menyer från de senaste veckorna.

Är de boende delaktiga i att planera menyn?

Finns det möjlighet att välja mellan olika rätter?

Fråga om du får delta vid en måltid.

Hur dukas det och hur serveras maten?

Får du bestämma själv när du vill äta?

Kan du välja om du vill äta tillsammans med andra eller i ditt rum/lägenhet? Hur gör de som bor där idag?

Finns det möjlighet för dig att själv laga mat eller ordna något att dricka?

Vilken alkoholpolicy har boendet?

Kan boendet möta dina kostbehov, finns det möjlighet till specialkost?

Kan besökare delta i måltider?

Om en boende inte har aptit, hur hanteras det?

Vård och omsorg

Erbjuder boendet den typ av omvårdnadsplats som du behöver? Boenden särskiljer ofta på platser för personer med demens och andra omvårdnadsbehov.

Om du behöver hjälp att duscha vem hjälper dig och hur går det till?

Hur ofta städas ditt rum och byts lakanen?

Hur hanteras den boendes tvätt? Finns det möjlighet för vissa plagg att kemtvättas?

Kan du få hjälp att gå på toaletten när du behöver?

När används inkontinensskydd eller kateter?

Om dessa används hur ser rutinerna ut för att byta dem?

Vem hjälper dig att ta dina mediciner om du inte klarar det själv. Vilka rutiner finns för att säkerställa att ingen felmedicinering sker?

Erbjuds de boende läkemedelsgenomgångar regelbundet? När gjordes den senaste?

Hur snabbt får du hjälp om du trycker på larmet i din lägenhet/rum vid olika tidpunkter på dygnet? När du besöker boendet se om det är många larm som inte tycks besvaras.

Hur ser läkarbemanningen ut och hur ofta träffar du som boende läkaren?

Möter de boende en eller flera läkare?

Blir närstående informerade när läkarbesök ska ske och kan de närvara?

Kan du välja att behålla din husläkare?

Hur ser sjuksköterskebemanningen ut?

Vad är sjuksköterskornas roll på boendet och hur ser deras samarbete ut med läkare och omvårdnadspersonal?

Hur ofta finns sjukgymnaster och arbetsterapeuter på boendet?

Hur beslutas det vilken rehabilitering du som boende kan få?

Vilka möjligheter finns det att utöka rehabiliteringen om du önskar?

Vilka rutiner har boendet kring att rapportera ett förändrat hälsoläge till närstående?

Hur ser rutinerna ut när den boende behöver komma till sjukhus?

Hur ser rutinerna ut när den boende kommer tillbaka från sjukhus?

Besöker optiker och tandläkare boendet?

Hur ser rutinerna ut vid dödsfall?

Hur snabbt måste närstående flytta ur rummet/lägenheten efter dödsfall?

Kontaktman och genomförandeplan

Vem kommer att vara din kontaktman? Hur ofta kommer ni att träffas och hur förväntas er dialog ske t.ex. fasta möten eller löpande? Vem tar initiativ till kontakterna du eller kontakmannen?

Vilken kontakt kommer kontaktmannen ha med dina närstående?

Hur tas din genomförandeplan fram, vad innehåller den för typ av information, kan ni skriva in sådant som du tycker är viktigt att dokumentera att ni har kommit överrens om, hur uppdateras den om det finns behov, och hur kontrolleras det att den efterlevs?

Hur får den personal som hjälper dig veta hur du vill ha det och vad som är överenskommet i din genomförandeplan?

Inflytande i övrigt

Kan du själv påverka dina dagliga rutiner exempelvis när du vill stiga upp och gå och lägga dig, hur ofta du vill duscha, vilka kläder du ska ha på dig?

När du ställer frågor vid ditt besök på boendet var uppmärksam på om personalen frågar dig hur du skulle vilja ha det eller berättar de bara hur de brukar göra.

Berätta också vid besöket om eventuella önskemål du har och se om personalen tycks lyhörda för dessa.

Hur planeras din vardag mer i detalj från dag till dag?

Finns det rutiner för hur boende och närstående kan lämna klagomål?

På vilka sätt uppmuntras de boende och närstående att tycka till om verksamheten?

Finns det något boenderåd, eller ges de boende på annat sätt möjlighet att vara delaktiga i beslut om livet på boendet?

Kvalitet

Be boendet beskriva sitt kvalitetsarbete

Har boendet några certifieringar och vad innebär de i praktiken?

Har boendet fått några utnämningar?

Hur arbetar de med att utvärdera och kontrollera sin verksamhet?

Finns det några kvalitetsutvärderingar att ta del av?

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate