Tillgänglighet och trygghet

Vill du veta vad seniorboenden erbjuder den dag du behöver en tillgänglig och trygga bostad? Här får du information om bostadsutformningen samt tillgången till trygghetslarm och smarta produkter och hjälpmedel i seniorbostäder.  

Seniorbostadens utformning

Det är inget krav att seniorbostäder ska vara utformade efter äldres behov, men många seniorboenden är idag funktionellt utformade. Exempel kan vara öppen planlösning, hiss, tröskelfria och breda dörrposter om du en dag behöver rullator eller rullstol. Ofta är anpassningarna så diskreta att du inte tänker på dem. En av poängerna med denna typ av seniorbostäder är att det ska vara ett attraktivt boende medan du är pigg samtidigt som du ska ha möjlighet att bo kvar när du åldras och om du får funktionshinder. 

Om bostaden inte är anpassad eller om du behöver fler individuella anpassningar kan du alltid ta eget initiativ till bostadsanpassning precis som i vilken bostad som helst. 

Läs mer om bostadsanpassning.

Trygghetslarm i seniorbostäder

Det är heller inget krav att seniorbostäder ska vara utrustade med trygghetslarm, även om vissa är det. Bor du i en seniorbostad som inte har trygghetslarm kan du vända dig till din kommun för att få ett. 

Läs mer om trygghetslarm.

Smarta produkter och hjälpmedel i seniorbostäder

Smarta produkter och hjälpmedel ingår generellt inte i seniorboende men kan vara en stor hjälp i din vardag. Det finns inga hinder för att du introducerar det i din seniorbostad på egen hand.

Läs mer om smarta produkter och hjälpmedel.

Translate