Anhörigas roll vid flytt

Som anhörig till en patient med demenssjukdom är du en viktig länk till personalen på boendet. Ju mer du berättar för personalen om personen som flyttar in, desto lättare är det för dem att ge en bra omsorg. Berätta till exempel för dem om dennes liv, vad den tycker om och vilka behov du upplever som finns nu.

På många boenden ber personalen om en så kallad levnadsberättelse där man skrivit ner saker och händelser om personen och dennes liv. Levnadsberättelsen används som stöd i omsorgen av någon som kanske inte själv minns, eller har svårt att uttrycka sig.

Satsa på att ha en bra dialog med personalen. Om du har funderingar prata med dem och ställ frågor. 

Translate