Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Alternativ och komplement till hemtjänst

Till skillnad från hemtjänst är hushållsnära tjänster inte biståndsprövat. Det är alltså inte kommunen som utreder och bestämmer vad du behöver hjälp med, utan du själv. Vissa köper hushållsnära tjänster istället för att ansöka om hemtjänst för att de tycker att det är skönt att känna sig oberoende och helt själva få bestämma hur de vill ha det.

Hushållsnära tjänster kan dessutom vara billigare än hemtjänst om du inte behöver så mycket hjälp. Jämför kommunens priser för hemtjänst med företag som erbjuder hushållsnära tjänster för att se vad som blir mest fördelaktigt för dig. 

Du kan också kombinera hemtjänst med hushållsnära tjänster. Kanske finns det saker du vill ha hjälp med men som du inte fått beviljade av kommunen genom hemtjänsten, t.ex. extra städning, snöskottning eller mer sällskap. Företag som utför hemtjänst på uppdrag av kommuner erbjuder ofta även hushållsnära tjänster. Du kan då köpa det som en tilläggstjänst utöver hemtjänsten och på så sätt få hjälp av samma personer även med de sysslor som inte ingår i din beviljade hemtjänst. 

Translate