Åldersgränser

Trygghetsboende har ofta en åldersgräns på 70 år för att man ska få flytta in. Denna åldersgräns är ett krav för att ett boende ska få statligt investeringsstöd.

Det finns dock trygghetsboenden som inte tagit del av ett sådant stöd och har valt att ha en annan åldersgräns.

När det gäller makar eller sambor räcker det att en av personerna har uppnått den ålder som krävs för att få flytta in.

Translate