Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Så funkar RUT

RUT-avdraget är en skattelättnad som innebär att du som kund bara betalar hälften av vad tjänsten kostar. Oavsett ålder kan du få upp till 75 000 kronor i skattereduktion. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Företaget du anlitar måste inneha F-skattsedel.

Observera att summan 75 000 kronor gäller för allt husarbete som du köper, dvs RUT- och ROT-arbete (reparationer, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad) tillsammans. Så om du redan har gjort avdrag för ROT-arbete så blir utrymmet för göra avdrag för hushållsnära tjänster mindre.

Du kan också köpa tjänster av en annan privatperson. Denna har då A-skatt, vilket innebär att du som arbetsgivare ansvarar för att göra skatteavdrag på lönen och betala sociala avgifter. 

Tips innan du gör avdrag

  • Kom ihåg att RUT förutsätter att du har haft en inkomst att kvitta skatten mot. 
  • Dubbelkolla att du uppfyller villkoren för att få skattereduktion för hushållsarbete.
  • Innan du köper en tjänst bör du också alltid kontrollera att den räknas som hushållsarbete och att du därmed har rätt till avdrag. Skatteverket har en lista du kan stämma av med. 

Skattereduktion för hushållsarbete i förälders bostad

Du får även göra avdrag för arbete som utförts i din förälders bostad, förutsatt att du är den som har betalt för arbetet. 

Translate