Korttidsboende

Korttidsboende är en form av äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) där man bor en begränsad tid. Korttidsboende har personal dygnet runt. Att få en korttidsplats kräver biståndsbeslut så du behöver ansöka om plats hos kommunen.

Korttidsboende kan vara ett alternativ:

  • Efter sjukhusvistelse: Om du har svårt att klara dig hemma och/eller är i behov av rehabilitering en tid efter sjukhusvistelse så kan du ansöka om en korttidsplats. 
  • Som stöd för att kunna bo kvar hemma: När du klarar att bo hemma med stöd men i perioder är i behov av rehabilitering och vila för att det ska fungera i längden.  
  • Avlastning för närstående: När du som vårdar en närstående i hemmet i perioder behöver avlastning för att kunna åka bort eller för att få lite vila. Då finns möjlighet att den omsorgsbehövande bor på ett korttidsboende en begränsad tid. 
  • I väntan på plats på permanent äldreboende: Korttidsboende kan vara en lösning om du behöver flytta till ett äldreboende men det inte finns någon plats ledig för tillfället. Du kan också ansöka om en korttidsplats i väntan på att det ska bli en plats ledig på ett äldreboende som du vill flytta till för att slippa tacka ja till ett äldreboende där du inte vill bo. Ytterligare ett tillfälle då du kan ta upp möjligheterna till korttidsboende med biståndshandläggaren är om du hamnar i en akut situation och måste välja äldreboende snabbt. Att flytta till ett korttidsboende under en begränsad period kan ge dig lite mer tid att göra ditt val. 

Via Seniorvals söktjänst hittar du äldreboenden som angett att de erbjuder korttidsplatser.

Det är inte alltid biståndshandläggare är tydliga med att informera om möjligheten till korttidsboende. Men du har alltid rätt att ansöka om korttidsplats om du anser dig behöva det.  

Växelvård

När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende. 

Translate