Redaktionellt material

Informationstexter under rubrikerna Bra att veta och Tips och guider på Seniorval är författade av vår redaktion. Allt material är faktagranskat av sakkunniga inom respektive område. 

I samband med att Seniorval startade granskades texterna av ett redaktionellt råd bestående av: Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (fp) och tidigare ordförande för Äldreboendedelegationen, Sven-Erik Wånell, tidigare Direktör för forsknings- och utvecklingsstiftelsen Äldrecentrum, Elisabeth Adriansson Sandberg, tidigare Rikschef för äldreomsorg inom dåvarande Aleris Omsorg AB samt Johan Huldt, tidigare Branschansvarig på Almega Hemserviceföretagen. 

När Seniorvals redaktion skriver nya texter granskas dessa antingen av personerna som ingick i rådet eller andra sakkunniga inom det aktuella området.

Translate