Socialt liv och aktiviteter

Det sägs att det är viktigt för hälsan när man blir äldre är att leva ett aktivt och socialt liv. Det handlar om att känna meningsfullhet i tillvaron och ha en roll i ett större sammanhang.

Ett stort värde med seniorboenden är att de ofta ger möjlighet till gemenskap med människor i samma livsfas. Bara att bo i närheten av varandra skapar förutsättningar för det utbytet. Det kan finnas någon att promenera med, få sällskap på en trevlig aktivitet eller ha någon att äta en bit mat tillsammans med.

Aktiviteter och faciliteter i seniorboende

I många seniorboenden arrangerar de boende själva olika gemensamma aktiviteter. Det finns också boenden som har personal anställd för att hjälpa till med detta. Oavsett vilken typ av aktiviteter det är eller hur aktiviteterna arrangeras är det viktigt att framhålla att det alltid är frivilligt att delta. Du bestämmer vad du tar del av - i en period kanske du deltar i mycket och i en annan fas lite mindre.

Ytterligare en aspekt som bidrar till den sociala samvaron är vilka faciliteter som boendet har. Vissa seniorboenden har gemenskapslokaler. Det finns även boenden som har restaurang, SPA eller kanske en vacker trädgård.

Translate