Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Permanentboende vid demenssjukdom

Boende för personer med demenssjukdom kan antingen erbjudas på ett särskilt boende med enbart demensplatser eller på en demensavdelning på ett äldreboende.

Gemensamt för dessa är att verksamheten är inriktad på de speciella förutsättningarna som råder när man har en demensdiagnos. Det handlar om att personalen har rätt utbildning och att aktiviteter, måltidssituationer och boendemiljö är utformade för att passa personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Även aktivitetsutbudet på ett boende bör vara anpassat till personerna som bor där. Självklart ska alla boenden erbjuda en stimulerande vardag. Men att göra sig i ordning för dagen och äta en måltid tillsammans med andra kan i sig vara en bra stimulans för en person med kognitiv hjärnsjukdom.

Det finns flera olika typer av demensdiagoser, Alzheimers sjukdom, Lewy Bodys sjukdom, frontallobssjukdom eller vaskulär sjukdom. Den allra vanligaste är Alzheimers sjukdom. Vissa boenden har platser särskilt avsedda för personer med vissa typer av demensdiagnoser, till exempel boenden för yngre personer med demens eller frontallobsdemens. I Seniorvals söktjänst kan du hitta boenden som erbjuder sådana så kallade profilplatser och inriktningar.

För mer läsning om att bo på äldreboende läs Äldreboende i praktiken.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate