Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Hemtjänst vid demenssjukdom

I och med en demenssjukdom kan det finnas saker i vardagen som blir svåra  att klara av. Om så är fallet för dig kan du ansöka om hemtjänst hos kommunen. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor som handling eller tvätt någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Allmänna frågor om hur du ansöker och vad det kostar och andra frågor hittar du här. Nedan kan du läsa om saker som är bra att tänka på vid hemtjänst vid demenssjukdom.

Personalens kunskap om demenssjukdom

Det är viktigt att de personer som kommer hem till dig från hemtjänsten har kunskap om hur de bemöter någon med demenssjukdom. Du ska kunna ställa krav på att deras kompetens motsvarar dina behov. Du eller dina anhöriga kan be dem beskriva sina arbetssätt för att bemöta personer med din demensproblematik. Ställ också frågor om personalens utbildning inom demens. Exempel på vanligt förekommende utbildningar hittar du här.

Välj en hemtjänst med specialkompetens 

Bor du i en kommun med valfrihet där du har möjlighet att välja mellan olika hemtjänstleverantörer så kan det finnas någon med specialkompetens inom demensvård som du kan välja. I Seniorvals söktjänst kan du hitta dessa utförare, klicka i rutan Demens under rubriken Specialkompetens eller skriv ordet Demens i nyckelordsrutan.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate