Guide till att välja hemtjänst

Man som funderar på vilken hemtjänst han ska välja.

Här får du förslag på hur du kan gå till väga när du ska välja hemtjänstleverantör.

En viktig aspekt att påminna om är att det bara är aktuellt att välja hemtjänstleverantör om din kommun har infört valfrihet inom hemtjänsten. Har den inte det så kommer du att få hjälp av kommunens hemtjänst.

Guiden riktar sig till dig som ska välja hemtjänst för egen del, men fungerar lika väl för dig som hjälper en närstående äldre.

För att få en grundläggande förståelse för området och därmed få ut mer av tipsen nedan rekommenderar vi även att du läser igenom Seniorval.se:s informationssidor om hemtjänst

Guide till att välja hemtjänst

Tänk igenom vad du efterfrågar. Vad vill du att den leverantör som du väljer ska kunna erbjuda? Seniorval.se har en checklista för att välja hemtjänst. Förhoppningsvis kan den ge ytterligare inspiration att formulera vad du efterfrågar.

Ta reda på vilka hemtjänstleverantörer som på pappret matchar dina önskemål. 1) Du kan söka i Seniorval.se:s söktjänst där du med hjälp av olika sökkriterier och fritextsökning på nyckelord kan leta efter hemtjänstleverantörer som erbjuder det du söker i alla kommuner i Sverige. 2) Du kan fördjupa dig på enskilda organisationers hemsidor eller be dem skicka broschyrer. 3) Varje kommun ska också ha beskrivningar av de leverantörer du kan välja mellan. Ofta finns information både på kommunens hemsida och i tryckt material. 4) Är det någon information som du inte hittar, fråga biståndshandläggaren på kommunen.

Ta hjälp av närstående. Kanske känner du att det är svårt att ta till sig all information och utvärdera alternativen. Om du har turen att ha en närstående som du vill och kan ta hjälp av så tveka inte att göra det.

Fråga personer i din omgivning om rekommendationer. Du kan till exempel fråga en bekant eller någon i ditt närområde som en granne som du vet har hemtjänst om tips.

Ta del av kvalitetsutvärderingar och hur du hittar och tolkar dem.

Ta referenser. Fråga leverantören om de kan förmedla en referens som har erfarenhet av leverantören som du kan prata med.

Ta kontakt och våga ställa frågor till de verksamheter du är intresserad av. Biståndshandläggaren har beslutat vad du ska få hjälp med, men det är tillsammans med den leverantör du väljer som du utformar hur hjälpen utförs. Därför är det viktigt att ta kontakt och ställa frågor om hur deras tjänster utförs i praktiken innan du väljer. Finns det många utförare i din kommun. välj då ut 3-4 utförare som du kontaktar och ställer mer ingående frågor till. Seniorval.se har tagit fram en checklista med saker att tänka på och frågor att ställa när du ska välja hemtjänst

Träffa leverantören innan du väljer. Be att få träffa din tilltänkta kontaktman och någon av de personer som kommer att hjälpa dig i vardagen för att känna att du skulle vara bekväm med att samarbeta med dem. Om du inte känner det men fortsatt är intresserad av företaget, hör om det finns möjlighet att få hjälp av annan personal.

Vill du anlita ett mindre företag eller en större aktör? Fråga gärna hur många hemtjänstkunder utföraren har, det kan ge dig en uppfattning av hur stora de är.

Välj en verksamhet och testa. Kom ihåg att du alltid kan byta.

Translate