Frågor att ställa när du väljer hemtjänst

Kvinna och man som funderar på vilka frågor de ska ställa när de väljer hemtjänst.

Här är en lista med förslag på saker att överväga och frågor att ställa när du ska välja hemtjänst. Använd den för att formulera vad du efterfrågar och som stöd när du söker information om samt har kontakt med olika leverantörer.

Tipsen riktar sig till dig som ska välja hemtjänst för egen del, men fungerar lika väl för dig som hjälper en närstående äldre.

För att få en grundläggande förståelse för området och därmed få ut mer av tipsen nedan rekommenderar vi även att du läser igenom Seniorval.se:s informationssidor om hemtjänst och guide kring hur du går tillväga när du ska välja hemtjänst. 

Tjänsteutbud

Vilken typ av tjänster erbjuder leverantören?

Erbjuder de tilläggstjänster och vad kostar i sådana fall dessa?

Fråga hur de kan utföra den hjälp du har fått beviljad av kommunen? Var uppmärksam på om de frågar dig hur du skulle vilja ha det eller om de bara berättar hur de brukar göra.

Berätta hur du skulle vilja ha hjälpen utförd och hör efter om de kan tillmötesgå detta.

Om du ska få hjälp av hemtjänsten med att ta dina mediciner vilka rutiner finns för att säkerställa att ingen felmedicinering sker?

Om du har hemsjukvård hur är den samordnand med hemtjänsten?

Kan de erbjuda personal på natten om du behöver det, eller får du hjälp av någon underleverantör då?

Organisation, personal och kompetens

Får du ett trevligt bemötande i dina kontakter med leverantören?

Hur många medarbetare är det totalt i organisationen och lokalt?

Är leverantören ett privat företag, ideell organisation eller en del av kommunen? Lär mer om organisationsformer här.

Talar någon i personalen ditt modersmål om det är annat än svenska?

Vilken utbildning har personalen?

Hur länge har de som jobbar där nu varit anställda?

Har personalen specialkompetens inom några områden?

Kontinuitet

Hur många personer kommer du få hjälp av?

Om någon är sjuk, hur vet du vem som kommer istället?

Kan du får hjälpen utförd vid samma tidpunkt varje gång?

Vilka rutiner gäller om någon i personalen blir försenad?

Hur vet alla som hjälper dig på vilket sätt du vill ha hjälpen utförd så du slipper instruera varje gång?

Hur arbetar man med vikarier, finns det fasta vikarier som återkommer?

Kontaktman och genomförandeplan

Vem kommer att vara din kontaktman? Hur ofta kommer ni att träffas och hur förväntas er dialog ske t.ex. fasta möten eller löpande? Vem tar initiativ till kontakterna du eller kontakmannen?

Vilken kontakt kommer kontaktmannen ha med dina närstående?

Hur tas din genomförandeplan fram, vad innehåller den för typ av information, kan ni skriva in sådant som du tycker är viktigt att dokumentera att ni har kommit överrens om, hur uppdateras den om det finns behov?

Hur får den personal som hjälper dig veta hur du vill ha det och vad som är överenskommet i din genomförandeplan?

Dokumentation och uppföljning

Kan du få ta del av en tidrapport för att se att den stämmer med den tid de har varit hos dig?

Dokumenterar de vilken hjälp de utfört vid varje tillfälle?

Tar de kontakt med närstående om ditt hälsotillstånd förändras?

Hur följer de upp att genomförandeplanen efterlevs?

Mat

Vilken typ av mat levererar de?

Kan de möta dina kostbehov, finns det möjlighet till specialkost?

Trygghet- och säkerhet

Har all personal ID-handlingar?

Hur hanterar de dina nycklar och koder?

Kvalitet

Be leverantören beskriva sitt kvalitetsarbete

Har leverantören några certifieringar och vad innebär de i praktiken?

Har leverantören fått några utnämningar?

Hur arbetar de med att utvärdera och kontrollera sin verksamhet?

Finns det några kvalitetsutvärderingar att ta del av?

Finns det rutiner för hur du och dina närstående kan lämna klagomål?

På vilka sätt uppmuntras du och dina närstående att tycka till om verksamheten?

Translate