Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Flytta till demensboende

Om du har en demenssjukdom och det inte längre fungerar att bo hemma finns det särskilda demensboenden att flytta till. Ett första steg kan vara att bo kortare perioder hemifrån, så kallad växelvård. Men det finns också möjlighet att flytta permanent till ett demensboende. För båda alternativen ansöker du om plats hos kommunen.

Många anhöriga uttrycker att de känner tveksamhet och även dåligt samvete inför en flytt. Men på ett boende med rätt kompetens kan en person med demenssjukdom faktiskt få en lugnare tillvaro som passar de nya behoven. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att en flytt självklart är en omställning. En person kan först bli sämre efter flytten innan den kommit in i den nya miljön och nya rutiner. Det finns bra stöd för anhöriga och närstående, läs mer om det här

Allmän information om kostnader för boendet och vilka privata och kommunala alternativ som finns hittar du här

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate