Valfrihet inom äldreomsorg

Fler och fler kommuner inför valfrihet inom äldreomsorgen. Det innebär att du har möjlighet att välja mellan olika verksamheter som ska utföra den hjälp du har fått beviljad; vilken hemtjänstleverantör som ska komma hem till dig eller vilket äldreboende du vill bo på. Du kan välja kommunens verksamhet eller av kommunen godkända privata företag eller ideella organisationer, så kallade utförare.

Tanken med valfrihet är att du ska kunna välja en utförare som matchar dina önskemål. Valfrihet stärker också din makt som individ eftersom du kan byta utförare om du inte är nöjd.

2009 infördes Lagen om Valfrihet (LOV), som gör det lättare för kommuner att erbjuda valfrihet. Sedan dess har många kommuner börjat tillämpa lagen. Det är dock frivilligt att erbjuda valfrihet, vilket innebär att det finns kommuner som inte gör det. Det finns också kommuner som bara har valfrihet inom vissa delar av äldreomsorgen. Hitta information om  beslutsläget i din kommun.

Translate