Vad kan du få hjälp med?

Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. 

Servicetjänster

Praktiska saker som exempelvis städning, sällskap på promenader, matlagning, social samvaro eller att utföra ärenden (så kallad ledsagning) är vanliga sysslor som hemtjänsten utför. Många kommuner kallar denna kategori av tjänster för servicetjänster. 

Omvårdnad

Hemtjänsten kan även hjälpa dig med personlig omvårdnad, exempelvis hjälpa dig att klä på dig eller att duscha.

Är du sjuk och behöver vård i hemmet så får du hjälp med detta genom hemsjukvården. I vissa kommuner utförs hemsjukvården av samma organisationer som utför hemtjänst, vilket gör att du då kan få alla hjälp av en och samma aktör. 

Hemtjänst är behovsprövat

Hemtjänsten är behovsprövad (biståndsbedömd). Det innebär att du måste ansöka om hjälp och att en handläggare från kommunen (biståndshandläggare) kommer att utreda och bedöma ditt behov av hjälp (bistånd) samt besluta vilket stöd du får. 

Du kan alltså inte kräva specifik hjälp eller omsorg, däremot har du rätt att ansöka om precis vilken hjälp som helst. Det är sedan upp till biståndshandläggaren att utreda och sedan bevilja eller avslå dina önskemål. Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga.

Det är viktigt att komma ihåg att det är behovet som avgör rätten till bistånd. Du kan inte göra en ansökan om du inte har behov av hjälpen just då. Det kan i praktiken betyda att du kan behöva ansöka flera gånger om ditt behov förändras. 

Förenklad biståndsbedömning

I vissa kommuner kan du om du nått en viss ålder, ofta 75 år, få ett antal timmar hemtjänst efter en förenklad behovsprövning. Vid denna typ av biståndsbedömning görs inget hembesök utan ansökan sker via blankett eller telefonsamtal till kommunen. 

Skillnader mellan kommuner

Vilken typ av hjälp och hur dina behov bedöms kan skilja sig åt mellan olika kommuner. En ansökan kan bli beviljad i en kommun men få avslag i en annan. Detta kan bero på kommunala riktlinjer och att kommuner har olika budgetramar. Enligt lagen ska du dock få den hjälp du behöver och du har alltid rätt att överklaga ett beslut.  

Det kan också variera mellan kommuner hur hemtjänstinsatserna är organiserade i praktiken. Antingen beviljas du specifika insatser, t ex städning av ett visst antal rum och hjälp med matlagning. Eller så beviljas du ett antal timmar hemtjänst och får själv bestämma tillsammans med den som utför tjänsterna vad som ska göras under den tiden.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate