Kommunal äldreomsorg

Man och kvinna som pratar om kommunal äldreomsorg.

Äldreomsorgen i Sverige är huvudsakligen kommunernas ansvar och regleras främst av Socialtjänstlagen (SoL). Enligt lagen ska kommuner verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. I praktiken innefattar kommunal äldreomsorg bland annat hemtjänst, ledsagarservice, anhörigstöd, dagverksamheter och äldreboenden.

Kommunal äldreomsorg kan skilja sig ganska mycket åt beroende på vilken kommun man bor i. Kommunerna har olika riktlinjer och budgetramar att följa, och utbudet av service kan variera. Vissa kommuner tillämpar valfrihet inom vissa områden, andra inte. 

I artiklarna nedan får du allmän information som gör det lättare för dig att förstå hur kommunal äldreomsorg fungerar. Samtidigt är det viktigt att du också sätter dig in i hur det fungerar i just din kommun. Till höger via länken "Så funkar det i din kommun" hittar du direktlänkar till din kommuns Internetsidor om äldreomsorg.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate