Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Socialt liv och aktiviteter

Det sägs att det är viktigt för hälsan när man blir äldre att leva ett aktivt och socialt liv. Det handlar om att känna meningsfullhet i tillvaron och ha en roll i ett större sammanhang. Fördelarna med att bo kvar i sin nuvarande bostad är många, men det kan innebära att man känner sig isolerad och saknar den sociala gemenskapen som man tidigare fick på arbetsplatsen eller genom fritidsaktiviteter.

Känslan kan uppstå redan när man pensioneras och ska gå från fasta rutiner kring arbetet till att fylla sina dagar med innehåll. Många väljer då att ta del av det utbud av aktiviteter som riktar sig till seniorer. Men vad gör man när åldern eller sjukdomar gör att orken att delta i aktiviteter minskar och ens sociala nätverk tunnas ut?

Genom hemtjänst kan man få viss social samvaro i vardagen. Andra alternativ eller komplement är:

Frivilliga insatser

Vill du ha sällskap vid något ärende eller bara ha någon att dricka en kopp kaffe med? Vill du att någon följer med till sjukhuset, fotvården eller frisören? I många delar av landet finns det föreningar och organisationer som hjälper äldre i deras vardag, helt på frivillig basis. Det kostar ingenting och är ett utmärkt sätt att komma ut eller få en pratstund med en vänlig och engagerad medmänniska.

Hör efter med dina lokala pensionärsorganisationer eller din biståndhandläggare om de känner till vad som finns där du bor. 

Sällskapsperson som en privat tjänst

Fler och fler hushållsnära tjänsteföretag erbjuder även sällskapstjänster. Det är även en vanlig tilläggstjänst från hemtjänstföretag. Trivs du med din hemtjänst - hör vad de kan erbjuda. RUT-avdraget gäller för viss omsorg och ledsagning.

Kommunal dagverksamhet

Dagverksamhet är ett ställe dit man kan komma och träffa andra människor och tillsammans delta i olika aktiviteter eller bara få sällskap. För att få komma till en dagverksamhet behövs ett biståndsbeslut från kommunen. Dagverksamhet är ofta inriktat på äldre med demenssjukdom. På dagverksamheten kan man till exempel laga mat tillsammans, spela spel, göra utflykter eller få sällskap på en promenad. Det är också ett bra sätt att ge avlastning och stöd till anhöriga.

Släkt och vänner

Många äldre drar sig för att kontakta släkt och vänner i onödan. Man vill inte tränga sig på och man tänker att alla har mycket med sitt. Men tänk på att det kan vara precis tvärtom, att det är familjen och vännerna som går och väntar på ett samtal från den äldre, från farmor eller morfar för man anser att det är de äldre som borde ha tid. Undvik missförstånd genom att regelbundet höra av dig till dina nära och kära. Ett samtal i veckan är inte jobbigt för någon och är en stor trygghet för alla. 

Translate