Vad kostar det?

Hyran eller avgiften för ett trygghetsboende är normalt högre än för vanliga bostäder i och med att tillgång till personal och gemensamhetslokaler ingår i hyran.

Om en kommun driver boendet står den i vissa fall för servicen och då kan boendekostnaden minska lite. Det finns också exempel där en privat verksamhet är hyresvärd men där kommunen driver servicen i boendet. Ett ytterligare exempel är att bostäderna är bostadsrätter men kommunen står för servicen. Även i dessa fall kan servicekostnaderna minska något.

Många trygghetsbostäder är nyproduktion eller ombyggnationer vilket gör att hyrorna/avgifterna jämförelsevis kan vara något högre.  

Kostnader för att ta del av serviceerbjudande som hushållsnära tjänster och vissa aktiviteter tillkommer oftast.

Ett alternativ om du inte har råd

Det kan också vara bra att veta att det finns ideella föreningar och stiftelser som driver trygghetsboenden. Deras tanke är att din ekonomi inte ska styra dina möjligheter till ett kvalitativt boede som äldre. Istället finansieras servicetjänsterna med insamlade medel eller donationer. Antalet boenden av denna sort är begränsat och finns inte i alla delar av landet.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate