Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Växelvård vid demenssjukdom

En plats på växelvårdsboende, innebär att man omväxlande bor på ett boende och hemma. Ett vanligt upplägg är att man bor två veckor på boende och två veckor hemma. Detta kan vara en stor hjälp för anhöriga som får en tids avlastning.

På ett växelboende har man inga egna möbler eller personliga föremål utan man tar med sig kläder, hygienartiklar och mindre tillhörigheter för den period man bor där. 

I Seniorvals söktjänst kan du hitta boenden som har växelvårdsplatser.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate