Hjälpmedel på äldreboende

På äldreboenden finns tillgång till hjälpmedel.

Om du bor på ett äldreboende är det äldreboendet som är ansvariga för att se till att du får de hjälpmedel du behöver. Prata med sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller fysioterapeuten/sjukgymnasten som finns på boendet.

Tänk på att det även kan finnas smarta produkter som du själv kan köpa, saker som kan underlätta din vardag på boendet. Tveka inte att undersöka utbudet, det kan göra ditt liv mycket enklare.

Translate