Vad kostar hemtjänst?

Vad kostar hemtjänst?

Du betalar en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare (kommunens hemtjänst, ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen) du har, det är samma prissättning oavsett.

Grundpriset för hemtjänst varierar mellan olika kommuner och din avgift beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. Det är frivilligt att lämna uppgifter om sin inkomst. Om du inte vill lämna uppgifter så görs ingen beräkning och du betalar maxtaxa (se nedan). 

Maxtaxa

Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2359 kr per månad (2023) och är densamma i hela landet. 

Förbehållsbelopp

Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du också ha kvar minst 6470 kronor per månad (2023) om du är ensamstående och 5279 kronor (2023) vardera för makar för personliga utgifter. Om du inte har kvar det beloppet så reduceras din hemtjänstavgift. Beloppet kallas för förbehållsbelopp. 

Translate