Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Hit vänder du dig

Om du vill ha mer information eller ansöka om stöd från kommunen ringer du till din kommun eller besöker kommunens webbplats. 

Om du ringer så be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Biståndshandläggaren är den på kommunen som hanterar ansökningar om hemtjänst. Läs mer om biståndshandläggarens roll

Använd gärna funktionen "Regelverken kan skilja sig" på startsidan för att komma direkt till den information som din kommun har om äldreomsorg på sin webbplats. Vissa kommuner har ett formulär på internet som kan fyllas i för att bli kontaktad.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate