Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Äldreboende

Man som får omvårdnad på äldreboende.

Äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) är ett boende för dig som behöver service och omvårdnad dygnet runt.

På ett äldreboende får du allt det stöd som du behöver i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast liksom regelbundna läkarbesök.

Du har alltid rätt att ansöka om plats på äldreboende hos kommunen. För att beviljas en subventionerad plats på ett äldreboende från kommunen behöver dina omvårdnadsbehov ofta vara så stora att de inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Detta gör att de som bor på äldreboenden idag ofta är de sjukaste äldre och personer med en demenssjukdom. Känner du dig väldigt otrygg hemma ska du också prata med din kommun om möjligheterna att få flytta till ett äldreboende.

Det är kommunen som beviljar och subventionerar plats men ett äldreboende kan drivas antingen av kommunen själv eller av ett företag eller ideell organsiation som är godkänt av kommunen. Kostnaden för dig är den samma. Vissa icke-kommunala verksamheter erbjuder platser utan beslut från kommunen och då betalar du hela avgiften själv. Detta är dock väldigt ovanligt.

Andra benämningar

Bra att veta är att du med stor sannolikhet kommer att stöta på flera olika benämningar på äldreboende. Den samlande beteckningen från socialtjänstlagen är särskilt boende, men andra benämningar som förekommer är vård- och omsorgsboende, servicehus, sjukhem, demensboende, ålderdomshem, omsorgsboende, omvårdnadsboende och gruppboende

Mer information om äldreboende

Att kunna få komma till ett äldreboende när man behöver stöd dygnet runt är en trygghet. Samtidigt är det en ny och inte alltid lätt process som börjar den dag man känner att man behöver flytta från sitt hem. Biståndsprövning, val av äldreboende och att få det att fungera i praktiken är moment som många tycker är knepiga. 

I artiklarna nedan reder vi ut begreppen och försöker svara på de vanligaste frågorna kring äldreboende.

Translate