Tips inför möte med biståndshandläggaren

Möte med biståndshandläggare inför ansökan om äldreomsorg.

När du ansöker om hemtjänst, äldreboende eller annan kommunal äldreomsorg träffar du en biståndshandläggare som ska bedöma dina behov, hjälpa dig att göra en ansökan och fatta beslut om vilken hjälp du kan få. Här får du tips inför det mötet som förhoppningsvis kan hjälpa dig att få ett stöd som passar dig.

Tipsen riktar sig till dig som ansöker om äldreomsorg för egen del, men fungerar lika väl för dig som hjälper en närstående äldre. För att få en grundläggande förståelse för kommunal äldreomsorg och få ut mer av tipsen nedan rekommenderar vi även att du läser igenom Seniorval.se:s informationssidor om Kommunal Äldreomsorg.   

Förberedelser

Tänk igenom och skriv ned dina behov. Vad i vardagen har du svårt att klara av själv och vilken typ av stöd ser du skulle hjälpa dig? Det är bra att vara positiv, men det är viktigt att du är realistisk kring vilken hjälp du behöver även om det känns svårt såväl för dig själv som närstående att medge. Om du har svårt att komma fram till dina behov så skriv dagbok under några dagar innan mötet över vilka saker som är svåra att klara av. Då får du en tydlig bild av vad som alltid är svårt och vad som fungerar till och från beroende på dagsform.

Bilda dig en uppfattning om vilken typ av hjälp du vill ansöka om. Detta kan du göra genom att ta reda på vad kommunen erbjuder för olika typer av insatser som matchar dina behov.

Förbered frågor om kommunens äldreomsorg som du vill ha svar på. Exempelvis hur en viss insats fungerar, vilka rättigheter du har etc.

Fundera på om du har läkarintyg eller sjukvårdskontakter som du vill delge biståndshandläggaren på mötet. Om dina behov är sjukdomsrelaterade så kan biståndshandläggaren ofta göra en bättre bedömning av vilken hjälp du behöver om han/hon får ta del av information från sjukvården och kanske prata med din distriktssköterska eller läkare.

Involvera en närstående. Om en närstående har möjlighet att delta på mötet så kan det vara ett bra stöd. Diskutera igenom din situation så att du och din närstående har samma bild av vilken hjälp du bör ansöka om. Kom också överens om vilken roll du vill att han/hon tar under mötet. För att en annan person formellt ska kunna företräda dig i en ansökan krävs en fullmakt.

Informera biståndshandläggaren innan mötet om du har nedsatt förmåga att kommunicera på grund av t.ex. talsvårigheter eller nedsatt hörsel eller om svenska inte är ditt första språk, så att hon/han kan förbereda mötet utifrån de förutsättningarna.

På mötet

Ge biståndshandläggaren så mycket information du kan om vad du behöver hjälp med och vilken typ av stöd du önskar. Ju mer information du ger desto bättre chanser att landa i ett beslut som passar dig.

Om du har en närstående med på mötet, tydliggör för biståndshandläggaren vilken roll du vill att denna ska ha. Biståndshandläggaren kommer alltid att vända sig till dig så om du vill att hon/han även ska lyssna till din närstående måste du berätta det.

Kom ihåg att du väljer själv vad du vill ansöka om för stöd. Biståndshandläggaren hjälper dig ofta med din ansökan om äldreomsorg. Det betyder inte att hon/han bestämmer vad du ska ansöka om. Lyssna in eventuella förslag, men du har rätt att ansöka om vad du vill även om biståndshandläggaren förespråkar en annan lösning. Skulle du få ett negativt beslut så har du också alltid möjlighet att överklaga.

Fråga om information om olika utförare. Om du ska ansöka om en insats där du kommer att kunna välja utförare så kan det vara bra att redan nu fråga om vilken information och kvalitetsutvärderingar de har av utförare. Då kan du börja utvärdera olika alternativ redan nu och därmed ha lättare att välja när du får ditt beslut. Sök även gärna information i Seniorval.se:s söktjänst.

Framför vilket äldreboende du vill bo på. Om du kommer att ansöka om äldreboende och har ett önskemål om var du vill flytta så är det bra att framföra det så tidigt som möjligt.

Fråga hur ansvarsfördelning och samverkan ser ut mellan kommun och region. Om dina behov är sjukdomsrelaterade så är det bra att förstå relationen kommun och region för att känna att du får ett sammanhållet stöd. Läs mer om ansvarsfördelningen mellan kommun och region.

Ansöka när du känner dig redo. Du behöver inte färdigställa ansökan vid mötet om du inte vill. Ta din tid att smälta informationen och tänka igenom hur du vill ha det. Kom också ihåg att du alltid kan göra en ny ansökan om du ändrar dig.

Be att få byta biståndshandläggare om ert samarbete inte fungerar. Vissa kommuner säger uttryckligen att du har rätt att byta biståndshandläggare och många kommuner försöker tillmötesgå denna typ av önskemål. Om du får ett annat svar när du framför din önskan så våga stå på dig.

Efter mötet

Om du får ett nej på din ansökan eller inte är nöjd med beslutet, kan det löna sig att överklaga. Biståndshandläggaren hjälper till med överklagandet. Läs mer om överklagan och klagomål.

Överklagan ska vara skriftlig och skickas till socialnämnden i din kommun inom tre veckor efter att du har fått ditt beslut. I överklagan ska det stå vilket beslut du är missnöjd med, vilken ändring du vill ha samt varför.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate