Socialt liv och aktiviteter

Det sägs att det är viktigt för hälsan när man blir äldre är att leva ett aktivt och socialt liv. Det handlar om att känna meningsfullhet i tillvaron och ha en roll i ett större sammanhang.

Hela grundtanken med införandet av trygghetsboenden var att säkerställa att det  finns bostäder för äldre med möjlighet till social samvaro. Därför ska det i alla trygghetsboenden finnas

  • lokal för gemensamma aktiviteter, 
  • utrymmen för gemensamma måltider och social samvaro, 
  • möjlighet till hobby och rekreation samt 
  • personal vissa tider varje dag som ska hjälpa till att ordna aktiviteter och social samvaro.

Att bo i samma fastighet som andra i samma fas i livet, som man gör på ett trygghetsboende, skapar också i sig förutsättningar för ett socialt utbyte. Det kan finnas någon att promenera med, att gå på en trevlig aktivitet med eller att äta en bit mat tillsammans med.

Aktiviteter och faciliteter i trygghetsboende
Det ska som sagt finnas personal på boendet med uppgift att hjälpa till att ordna aktiviteter och social samvaro. De boende kan också engagera sig i att hjälpa till att ordna aktiviteter. Oavsett vilken typ av aktiviteter det handlar om är det viktigt att framhålla att det alltid är frivilligt att delta. Du bestämmer vad du tar del av - i en viss period kanske du deltar i mycket och i en annan fas lite mindre.

Ytterligare en aspekt som bidrar till den sociala samvaron är vilka faciliteter som trygghetsboendet har. Det är ett krav att det ska finnas lokal för gemensamma aktiviteter, utrymmen för gemensamma måltider och social samvaro. Inriktningen, omfattningen och standarden på dessa kan variera. Det finns även boenden med ytterligare faciliteter som exempelvis SPA, trädgård eller ateljé.

Translate