Dagverksamhet vid demenssjukdom

Om din sjukdom gör det svårt för dig att delta i sociala sammanhang på samma sätt som tidigare kan en så kallad dagverksamhet vara ett bra alternativ. Det ger dig möjlighet till en sysselsättning i vardagen. Det kan röra sig om några timmar i veckan eller en stund varje dag. Det finns dagverksamheter som är särskilt utformade för personer med en demenssjukdom. I Seniorvals söktjänst hittar du dagverksamheter som har den inriktningen.

Att besöka en dagverksamhet kan vara ett sätt att bryta ensamhet och isolering. Det kan också vara en lösning om du bor med någon anhörig och har svårt att vara hemma själv när den personen är borta på dagarna. För en anhörig kan vistelsen på dagverksamhet innebära en avlastning.

På en dagverksamhet erbjuds sällskap och aktiviteter och det finns personal på plats. Ofta finns det möjlighet att äta lunch där. Den som har svårt att ta sig iväg på egen hand kan få hjälp att ta sig till och från dagverksamheten. För att delta i en dagverksamhet behöver du bli bevljad en plats hos kommunen. Kontakta din hemkommun för att få veta mer. 

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate