Service och omvårdnad

En sak som många funderar över när de väljer ny bostad som senior är vilken service och omvårdnad de kan få i olika typer av boenden. Här får du information om hur tillgången till service och omvårdnad kan se ut i ett trygghetsboende.

Service i trygghetsboende
På trygghetsboenden ska det finnas en bovärd på plats på angivna tider. Vilka uppgifter och arbetstider som denna personal har varierar. Därmed kan även graden av service som bovärden ger vara olika på olika boenden. 

Utöver bovärd finns det inga krav att trygghetsboenden ska tillhandahålla någon service. Vill du ha hjälp med hemsysslor får du köpa hushållsnära tjänster eller ansöka om hemtjänst som i vilken bostad som helst. 

Men det bör nämnas att trots att det inte är något krav så finns det trygghetsboenden där du kan få tillgång till ett serviceutbud genom boendet. Det kan t.ex. erbjuda hushållsnära tjänster eller ha fördelaktiga avtal med företag om du vill köpa tjänster. I en del boenden har de boende själva gemensamt upphandlat tjänster eller hjälper varandra med sysslor. 

Eftersom variationen i serviceutbudet är stor mellan olika boenden är det extra viktigt att du tar reda på vad som erbjuds dit du funderar på att flytta. 

Omvårdnad i trygghetsboende
Det finns trygghetsboenden där du har tillgång till såväl omvårdnadspersonal som sjuksköterska och läkare, men det är ovanligt.

Om får omvårdnadsbehov är det vanligaste istället att du själv ansöker om hemtjänst. Det finns trygghetsboenden som driver hemtjänst kopplat till boendet. 

Du kan även få hemsjukvård precis som i vilket annan vanlig bostad som helst.

Det finns även verksamheter som driver trygghetsboenden och äldreboenden i anslutning till varandra. För att få en subventionerad plats på äldreboendet behöver du ett biståndsbeslut från din kommun. Trygghetsboendet kan ha förtur till ett antal platser på äldreboendet men de kan sällan garantera att du som boende på trygghetsboendet får en plats på äldreboendet. Detta ser dessa verksamheter som ett stort problem eftersom tanken med att ha boenden i anslutning till varandra är att du som boende inte ska behöva flytta till en helt nytt sammanhang den dag du eventuellt är i behov av vård och omsorg dygnet runt.  

Translate