Vad kostar äldreomsorg?

Vad kostar äldreomsorg?

Alla människor ska ha råd med kommunal äldreomsorg. Därför finns högkostnadsskydd på äldreomsorg i form av en maxtaxa. Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har för tillgångar. Har man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen. 

Maxtaxa

Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på, 2359 kr per månad (2023) och är densamma i hela landet. 

Förbehållsbelopp

Efter att skatt, bostadskostnad och omsorgsavgiften är betald ska du också ha kvar minst 6470 kronor per månad (2023) om du är ensamstående och 5279 kronor (2023) vardera för makar för personliga utgifter. Om du inte har kvar det beloppet så reduceras din omsorgsavgift. Beloppet kallas för förbehållsbelopp. 

Läs även:
Vad kostar hemtjänst?
Vad kostar äldreboende?
Vad kostar dagverksamhet?

Translate