Hur går det till?

Oftast är det en sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel. Först görs en behovsanalys, därefter beslutas vilka hjälpmedel du ska få och sedan får du hjälp att beställa och få hjälpmedlen levererade samt börja använda dem. 

Behovsanalys
Den person som ska förskriva hjälpmedel kommer först vilja göra en behovsanalys tillsammans med dig. Ofta görs ett hembesök. Då går ni igenom vad det är du klarar av och inte klarar av och så kommer ni tillsammans fram till vilka hjälpmedel som kan vara lämpliga för dig. Behovsanalysen ska göras utifrån hela din livssituation, alltså fysiska såväl som psykologiska och sociala behov ska tas med i beräkningen.

Utprovning
Innan förskrivningen är helt klar kan du behöva prova ut det eller de hjälpmedel du ska ha. Ibland kan det finnas flera olika typer av passande hjälpmedel och i utprovningen får du chans att testa vilket som fungerar bäst för dig. En del hjälpmedel kan också behöva provas i den miljö där de ska användas, till exempel hemma hos dig.

Vissa kommuner och regioner har samlat hjälpmedel i särskilda butiker eller utställningar. Det gör det lätt för dig att få överblick och du kan själv klämma och känna på olika typer och modeller. Fråga din förskrivare vad som finns där du bor.

Förskrivning
Efter behovsanalysen fattas ett formellt beslut om vilka hjälpmedel du kan få. Ett sådant beslut går inte att överklaga men om du känner att du inte fått vad du behöver ska du naturligtvis diskutera vidare med din förskrivare. Om du ändå inte får gehör för dina önskemål kan du prata med verksamhetschefen eller kontakta patientnämnden i din kommun eller region.

Beställning och leverans
Förskrivaren hjälper även till med att få hjälpmedlen levererade till ditt hem och lär dig hur du använder dem.

Om kommunen eller regionen där du bor har Fritt val av hjälpmedel kan du även få möjlighet att själv köpa hjälpmedlen som du har fått förskrivna. Läs mer under Fritt val av hjälpmedel

Translate