Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Äldreboende i praktiken

När du har fått ditt beslut om äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) är nästa steg att hitta ett äldreboende som du kommer att trivas på och skapa en vardag där som du är nöjd med. 

För att kunna välja ett äldreboende behöver du veta hur en sådan verksamhet fungerar och utifrån det formulera dina förväntningar och önskemål. Att känna till lite om äldreboenden är också viktigt för att du ska kunna ställa krav när du väl bor där och känna dig trygg med vardagen. Nedan får du kort information kring följande aspekter av äldreboende. 

Typ av boende och inriktning

Äldreboenden i Sverige idag delar oftast upp sin verksamhet i omvårdnad och demens. Det innebär att det på ett boende eller del av boende erbjuds antingen bara platser för personer med fysiska åkommor på grund av ålder eller sjukdom eller bara platser för personer med demens. När du söker boende är det därför bra att veta om du söker ett boende för omvårdnad eller för demens. I ditt biståndsbeslut från kommunen får du oftast en plats av den ena eller andra typen. Om en person har både fysiska åkommor och demenssjukdom styr den prioriterade diagnosen vilken typ av plats du erbjuds. Omvårdnadsplatser kan också benämnas somatisk äldreomsorg, vilket betyder ungefär vård av det kroppsliga.

Det blir också vanligare och vanligare att boenden väljer att ha en inriktning på sitt boende utöver omvårdnad eller demens, även om det procentuellt sätt fortfarande är få boenden som har det. Dessa inriktningar kan vara medicinska, språk eller av annan art, exempelvis en viss typ av aktiviteter. Du kan därför hitta boenden med inriktning på exempelvis Parkinson sjukdom, stroke, palliativ vård (vård i livets slutskede), saulogent synsätt (utgår från det friska i varje individ), spanska, djur, mat eller musik.  

Kontaktman och genomförandeplan

När du flyttar till ett äldreboende har du rätt att få en kontaktman. Det är en viktig person för hur din vardag kommer att utformas. Tanken är att du ska ha någon att vända dig till och diskutera med. Tillsammans ska ni ta fram en plan, en s.k. genomförandeplan, för hur du vill ha ditt nya boende; vad du behöver hjälp med och på vilket sätt vill du ha den hjälpen.

I presentationer av olika boenden kan det se ut som om en kontaktman fungerar på samma sätt på alla äldreboenden, men i praktiken kan det vara stora skillnader. Exempelvis kan tillkomsten av genomförandeplanen se olika ut, hur ofta och vilken typ av kontakt ni har kan också skilja sig åt. Dessutom kan det vara olika hur din plan används av övrig personal i vardagen och följs upp. Hör efter hur det fungerar med kontaktmanskap och genomförandeplan i praktiken innan du väljer ett boende.

Personkemin är också viktig med din kontaktman. Du kan alltid byta om du inte trivs med den du fått.

Många boenden erbjuder även att fler ur personalgruppen är med vid ett möte när du flyttar in. Det kan kännas tryggt att träffa de som kommer stå för din vård och omsorg. Det kan också vara bra att berätta för flera vad du har för önskemål och förväntningar. Ibland är även flera ur personalen på boendet med i framtagandet av genomförandeplanen.

Inflytande i övrigt

Utöver dialogen med din kontaktman så var inte rädd för att prata med personalen om dina önskemål och vad du tycker om och inte. Äldreboendet är din bostad och du har rätt att tycka till om saker. Det behöver inte vara en stor sak att ställa krav och få det liv man vill ha på äldreboendet. Ofta handlar det om kontinuerlig dialog och att ställa frågor. Känner du att du kommer ut för sällan måste du fråga om du kan få göra det oftare. Vill du ha en viss typ av mat någon gång hör efter om det går att ordna.  Är du inte bekväm med hur du får hjälp med den personliga hygienen så säg det. Du måste också fråga om du inte förstår vad sjuksköterskan menar. Ofta blir det enklare och roligare för personalen om de vet hur du vill ha det.

Skulle du få ett svar eller bemötande som du inte är nöjd med ska du ifrågasätta det också. Äldreboendet är till för dig, även om det självklart kan finnas begränsningar. Men att få saker gjorda på sitt sätt ska inte vara omöjligt och du ska kunna få en bra förklaring till varför vissa önskemål inte går att tillgodose.

Boendet 

På ett äldreboende bor du i eget rum med tillgång till gemensamma utrymmen för måltider och social samvaro.

Ditt rum ska ha toalett och dusch och helst även eget pentry så att du kan laga mat själv om du vill. Om ditt rum saknar någon av dessa faciliteter beror det troligtvis på att det inte har hunnits bygga om efter nya krav.

På många boenden möblerar du själv ditt rum. Det är ditt hem och du ska få ha det på ett sätt som du trivs med. Det är vanligt att boendet tillhandahåller säng eftersom det ofta behövs specialsängar som är ställbara och har andra funktioner som gör det lätt för dig att ta dig i och ur sängen.

De gemensamma utrymmena är för måltider och social samvaro. Utöver de utrymmen ett boende måste ha kan det skilja sig mycket mellan olika boenden vilka övriga faciliteter de har. Det kan finnas exempelvis trädgård, café, SPA eller ateljé för skapande.    

Vård och omsorg

I ditt boende ingår:

  • Städning, tvätt och mat
  • Personlig omvårdnad:  T.ex. Uppstigning, påklädning, läggning och dusch. Omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnet runt och ska hjälpa dig med det du behöver. Vill du t.ex. gå på toaletten så ska du alltid kunna få hjälp att göra det, vilken tid som helst på dygnet.  
  • Sjukvård: T.ex. ta medicin, lägga om sår eller ta prover. Det ska finnas tillgång till sjuksköterska. Arbetstider för vårdpersonalen kan skilja sig åt mellan olika boenden, men det ska alltid finnas joursjuksköterksa att tillgå, de tider som de inte är på plats på boendet. Sjuksköterska kan även delegera vissa arbetsuppgifter till omvårdnadspersonalen t.ex. hjälp med att ta medicin. Ansvarig läkare ingår oftast inte i boendets organisation, men alla äldreboenden samarbetar med läkare som kommer och besöker boendet någon gång per vecka. Detta är för att du ska slippa åka på läkarbesök. Du kan även välja att ha kvar din egen husläkare om det passar dig bättre. Skulle ditt hälsotillstånd försämras på ett sådant så att du behöver annan vård än vad äldreboendets verksamhets har kapacitet och kompetens för, så kanske du får åka till sjukhus precis som du hade gjort om du bott i annan bostad.  
  • Rehabilitering: Äldreboendet ansvarar för att du har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast). Hur ofta dessa finns på boendet skiljer sig åt. Vissa boenden har egen rehabpersonal som alltid finns i huset, andra har de som kommer regelbundet till exempel en gång i veckan. Arbets- och fysioterapeuter kan också instruera omvårdnadspersonalen så att de i sin tur kan hjälpa dig med enklare övningar som att träna på att gå i korridoren.

Tilläggstjänster

Det finns äldreboenden som erbjuder tilläggstjänster inom service och omvårdnad. Du kan då mot betalning få viss hjälp som inte ingår. Det kan vara att få en extra storstädning, att få blommor inköpta, kläder kemtvättade eller viss typ av mat. Läs mer om tilläggstjänster på äldreboende

Socialt liv och aktiviteter

Äldreboenden har alltid olika utrymmen för social samvaro. Det finns vanligen ett stort allrum som är som ett gemensamt vardagsrum. Där finns det ofta tv och tidningar. Det är också vanligt att de boende äter i en gemensam matsal, även om den som vill självklart kan äta på sitt rum.

På de allra flesta boenden ordnas också aktiviteter, så väl individuella som gemensamma. Det kan vara konserter, gymnastik, högläsning, promenader eller liknande. Det kan också vara ärenden eller aktiviteter som du själv initierar och får stöd att utföra.

Utbudet av aktiviteter kan skilja sig mycket åt mellan olika äldreboenden. Vissa har någon gemensam aktivitet i veckan medan andra har saker som händer varje dag.  

Glöm inte heller bort att det finns en mängd sysslor på boendet som du kan hjälpa till med, exempelvis ta hand om blommor, baka eller annat som hör hushållet till.

Det finns också boenden som har samarbeten med ungdomsorganisationer, skolor eller andra volontärer som kommer och besöker äldreboendet och umgås och hittar på saker med de boende.

Tilläggstjänster

Det finns äldreboenden som erbjuder tilläggstjänster i relation till aktiviteter. Det kan vara sällskap på en släktings födelsedagskalas eller om du vill gå på teater. Läs mer om tilläggstjänster.

Mat och dryck

Varje dag serveras ett fast antal måltider på äldreboendet. Normalt brukar det vara frukost, lunch och middag samt ett antal mellanmål. Måltiderna serveras ofta på fasta tider och du bestämmer själv om du vill äta tillsammans med andra eller om du vill äta på ditt rum.

Om du har eget pentry kan du välja att ordna med mat själv eller att ta ett extra mellanmål. Om du inte har ett pentry men skulle vilja ha det, får du höra efter om det går att lösa.

Maten kan lagas på boendet eller kommer levererad från ett annat tillagningsställe.

Om du har behov eller önskemål om specialkost på grund av t. ex allergi eller religion ska det gå att ordna. Liksom på annat sätt anpassad kost när man t.ex. får svårt att äta/tugga/svälja.

Närstående

Ofta är närstående mycket involverade i en flytt till ett äldreboende eftersom den äldre ofta är i ganska dålig kondition. Ta hjälp av dina närstående att ordna för dig i ditt nya boende.

Precis som för den äldre som flyttar är det viktigt att de närstående får ett bra samarbete med personalen på äldreboendet. Var öppen och ställ frågor. Är det något som inte känns bra ska ni ta upp det.

Dock är det alltid viktigt som närstående att komma ihåg att det är den äldres vilja som är styrande. Det kan vara en svår balansgång.

Vissa äldreboenden jobbar mycket för att involvera de närstående i allt som berör er, t.ex. genom regelbundna möten.

När den äldre väl har flyttat in på boendet får du som närstående alltid komma och hälsa på. Det finns inga besökstider - detta är din närståendes hem nu. På vissa boenden erbjuds gästrum för övernattning, annars kan man också be om att det ordnas med extra säng på rummet.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate