Organisationsformer inom äldreomsorg

Offentligt finansierad äldreomsorg kan utföras av olika aktörer. Den som söker information om en leverantör av hemtjänst eller äldreboende vill ofta veta om det är kommunen eller någon annan aktör som driver verksamheten. 

Seniorval.se kategoriserar därför alla verksamheter inom hemtjänst och äldreboende i vår söktjänst utifrån vilken typ av organisation som driver verksamheten, kommunen, ett företag eller ideell organisation. Oavsett vem som står bakom verksamheten så är kostnaden för dig som använder äldreomsorg den samma och kommunen har det yttersta ansvaret för kvaliteten. 

Regi- och driftsformer

Två ytterligare aspekter som du kan stöta på kring vem som driver en verksamhet är regi- och driftsformer.

Ofta används begreppen kommunal och privat regi. Detta är för att visa vad som drivs av kommunen respektive av andra. Men det görs sällan någon åtskillnad mellan olika typer av aktörer bland de privata utförarna. 

Därtill finns det driftsformer. Då nämns entreprenad och egen regi. 

Entreprenad

Entreprenad innebär att kommunen har haft en upphandling och bjudit in aktörer att lämna anbud och tävla om att få uppdraget att driva en kommunal verksamhet. Såväl privata (inkl. ideella organisationer) som offentliga aktörer kan komma med anbud. Den aktör som vinner upphandlingen får sedan driva verksamheten under en avtalad period. Kommunen styr villkoren för verksamheten genom de krav som ställs i upphandlingen. Vanligen tas all personal som redan jobbar i verksamheten med. När avtalsperioden är slut görs en ny upphandling och då kan en annan aktör potentiellt vinna och ta över driften av verksamheten. Viktigt att ha i åtanke gällande entreprenad är således att den aktör som driftar ett entreprenad kan, under din tid på t.ex. ett äldreboende, komma att bytas ut till en annan.

Entreprenad är en vanligt förekommande driftsform för äldreboenden. Den förekommer både i kommuner med valfrihet och utan.

Egen regi

Så väl privat aktörer (inkl. ideella organisationer) som kommuner använder begreppet egen regi (enskild verksamhet) för verksamheter som de till skillnad från entreprenadverksamheter både driver och äger på obestämd tid (entreprenad är endast drift, kommunen äger verksamheten).

Privat egen regi förekommer framför allt i kommuner som tillämpar lagen om valfrihet (LOV).  Kommunen godkänner (ackrediterar) verksamheter som sedan får konkurera om att kunder ska välja dem.

Men det finns också privata egen regiverksamheter som säljer platser till kommuner utan att ingå i något valfrihetssystem. Kommuner upphandlar då enstaka platser av dem.  Det är ofta boenden med specialinriktningar som många kommuner inte kan erbjuda själva.

Privat egen regi kan också ibland benämnas fristående verksamheter. 

Translate