Fritt val av hjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel går ut på att det är du själv som väljer, provar ut och köper det hjälpmedel som du fått behovsprövat och förskrivet. I vanliga fall är det distriktssköterskan, arbetsterapeuten eller fysioterapeuten/sjukgymnasten som har hand om det. Syftet är att du ska få större inflytande och hitta en modell som passar dig. Fritt val finns inte i hela Sverige utan har testats i vissa regioner och kommuner, till exempel Kronoberg, Sörmland och Stockholm.

Om du har möjlighet att tillämpa Fritt val kommer du få en rekvisition på vad hjälpmedlet får kosta. Den gäller istället för pengar. Sedan är det upp till dig att köpa hjälpmedlet. Du kan lägga till egna pengar om du vill ha en dyrare produkt. Rekvisitionen gäller i sex månader och butiken/leverantören får sedan begära in pengar av kommunen eller regionen. När det gäller garantier och lagning av eventuella fel är det Konsumentköplagen som gäller. Det innebär att det är den som sålt eller tillverkat produkten som har ansvar för att åtgärda fel under garantitiden. Undersökningar visar att många upplever att Fritt Val ökar känslan av självbestämmande och frihet men att det också ställer högre krav på patienten.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate