Så gör du boendet mer funktionellt och säkert

Känner du att du helst vill bo kvar där du bor, men att din bostad inte är helt anpassad utifrån de behov du har idag? Kanske känner du dig orolig för att ramla hemma och inte kunna komma upp. På följande sätt kan du göra ditt hem funktionellt och säkert:

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning innebär att du anpassar ditt boende efter dina fysiska förutsättningar. Till exempel genom att ta bort trösklar, byta badkaret mot ett duschutrymme, utjämna nivåskillnader eller installera dörröppnare. 

Fall är en mycket vanlig orsak till skador bland äldre och den största delen av alla fallolyckor bland personer över 65 år sker i den egna bostaden. Du kan själv, eller med hjälp av en anhörig göra många enkla anpassningar för att minska risken för fall. Seniorval.se har tagit fram en checklista som hjälper dig minimera riskerna i ditt hem kring att halka eller tappa balansen. Här hittar du Checklistan.

Fler konkreta tips kring bostadsanpassning hittar du på Dinsäkerhet.se, en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Andra bra källor för mer information om bostadsanpassning är bostadscenter.se, ett nationellt kunskapscentrum för bostadsanpassning. Du kan även vända dig till kommunen och höra vilket stöd de har att erbjuda. I vissa kommuner finns bostadsanpassningskonsulter. 

Bostadsanpassningsbidrag

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka bostadsanpassningsbidrag hos din kommun. Det kan handla om att du fått en stroke och blivit rullstolsbunden, fått kraftigt försämrad syn eller svårt att gå i trappor. Din funktionsnedsättning ska styrkas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Bidraget gäller alla typer av boende: hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i hyresrätt måste fastighetsägaren godkänna ombyggnationer, vanliga bostadsanpassnings­åtgärder som t.ex. ”spisvakt” kräver ingen ombyggnad och därmed inget tillstånd från fastighetsägaren. Samma sak gäller för bostadsrätt, då är det bostadsrättsföreningen som måste godkänna anpassningen. Läs mer på Boverket.se

Kommunens bostadsanpassningsenhet kan lämna information om vilken typ av anpassningar som kräver tillstånd. 

Om du inte har rätt till bostadsanpassningsbidrag men ändå vill göra förändringar är det bra att känna till att skatteavdraget ROT ofta är tillämpligt på denna typ av renoveringar.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm gör det möjligt att snabbt kunna påkalla hjälp i akuta situationer, om man t.ex. har ramlat. Larmet består ofta av en dosa som kopplas till den vanliga telefonen. Till larmet hör också en larmknapp som bärs runt halsen eller runt handleden. När man trycker på larmknappen går en signal till en larmcentral eller till hemtjänsten.

Trygghetslarm kan du ansöka om hos din kommun. I de flesta kommuner är det behovsprövat men larmen kan även hyras i vissa kommuner. Det finns också kommuner som tillhandhåller larm direkt, bara du ansöker.

Smarta produkter och hjälpmedel

Ibland kan det vara så enkelt att ett liten smart produkt kan förenkla vardagen på ett revolutionerande sätt. En ställbar säng, en självlysande käpp eller en höjning av en toalettsits kan göra underverk. Dra dig inte för att undersöka vad det finns för smarta och enkla hjälpmedel för dig och ditt hem. Det kan vara avgörande för om du kan bo kvar hemma eller inte.

Läs mer om smarta produkter och hjälpmedel.

Translate