Stöd för dig som anhörig vid demenssjukdom

Demenssjukdom förändrar inte bara livet för den som sjuk utan även för anhöriga. Att vara anhörig till en person med demens innebär en utmaning.

Det finns olika former av hjälp att få. Det kan handla om avlösning i hemmet, dagverksamhet eller ekonomisk ersättning för den tid du lägger ner. Det finns också olika stöd- och anhörigföreningar där du kan få tips och råd. Här hittar du information om några av möjligheterna.

Avlösning

Lever du tillsammans med någon som har en demenssjukdom och tycker att det känns svårt att lämna personen ensam? Så är det många som upplever det och därför finns det möjlighet att få avlösning. Det innebär att någon annan kommer hem och är tillsammans med personen under några timmar så att du som anhörig till exempel kan gå och handla eller besöka vänner. Tjänsten kan vara regelbunden eller utnyttjas vid enstaka tillfällen. 

För att få avlösning kontaktar du din kommun, ofta är det kostnadsfritt. Vem som kommer till er för avlösning beror på hur det fungerar i din kommun. Antingen finns det flera olika verksamheter som är godkända av kommunen som du kan välja mellan eller så är det kommunens egen personal. Tänk på att fråga efter personal som har kompetens att bemöta en person med demenssjukdom.

Dagverksamhet

Att delta i en dagverksamhet kan vara ett bra alternativ. Att komma iväg på en dagverksamhet några gånger i veckan innebär att personen med demensssjukdom får stimulans och omsorg utanför hemmet samtidigt som den anhörige får ett avbrott. Det finns dagverksamheter som har inriktningen demenssjukdom, du hittar dem i Seniorvals söktjänst.

För att besöka en dagverksamhet behöver man ansöka om en plats hos kommunen. Kontakta en biståndshandläggare i din hemkommun för att få veta mer. Du kan läsa mer om dagverksamheter här.

Rådgivning och stödgrupper

Som anhörig har man ofta många frågor. Ett tips till dig som anhörig är att kontakta stöd- eller anhörigföreningar. Din kommun ska också erbjuda kommunalt anhörigstöd.

Några av de föreningar som finns är Demensförbundet, Alzheimer Sverige, Anhörigas riksförbund och Föreningen för unga anhöriga. Dessa erbjuder stöd och utbildning. Demensförbundet har en telefon- och mailrådgivning som bemannas av experter inom demenssjukdomar. Även Alzheimer Sverige har en telefonlinje dit du kan ringa för att ställa frågor och prata.

Ekonomisk ersättning

Att ta hand om och finnas där för någon med demenssjukdom kan kräva både tid och energi. Om du hjälper en anhörig kan du få olika former av ekonomiskt stöd från kommunen eller Försäkringskassan. En anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, grannar, vänner eller andra närstående.

Anhörigbidrag
Om du som anhörig hjälper någon med personlig omvårdnad som hygien eller på- och avklädning finns det i vissa kommuner möjlighet att få bidrag. Detta kallas anhörigbidrag, hemvårdsbidrag eller omvårdnadsbidrag. Syftet med bidraget är att stimulera och ge uppskattning till anhörigvårdaren som gör saker som annars skulle utföras av hemtjänsten. Bidraget finns inte i alla kommuner och reglerna för vem som kan få bidraget är också olika liksom storleken på det. Oftast söks bidraget av och betalas ut till personen som tar emot hjälpen. Kontakta din kommun för att ta reda på om möjligheten finns där du bor. 

Närståendepenning
Om du som anhörig behöver avstå från att arbeta för att ta hand om någon som är sjuk kan du få närståendepenning. Närståendepenning ansöker du om hos Försäkringskassan.

Anhöriganställning
Innebär att du som vårdar en anhörig kan bli anställd under ett antal timmar och få betalt. Möjligheten erbjuds bara i vissa kommuner. Kontakta din kommun för att ta reda på hur reglerna ser ut där. 

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate