Så hittar du ett trygghetsboende

I Seniorval.se söktjänst kan du hitta trygghetsboenden i hela Sverige.  

Trygghetsbostäder är en ny boendeform sedan slutet på 90-talet. Detta gör att utbudet fortfarande är förhållandevis begränsat, men det sker omvandlingar av servicehus, nybyggnation och planering av boenden hela tiden mycket tack vare ett statligt investeringsstöd de senaste åren. Om du vänder dig till enheten som handhar frågor om äldre eller Stadsbyggnadskontoret i din kommun så ska de kunna upplysa dig om vad som planeras. 

Trygghetsbostäder finns som:

När du letar trygghetsboende kan det vara bra att känna till lite om marknadsutbudet samt hur kösystem och försäljning för dessa olika former fungerar. Denna information ska förhoppningsvis också hjälpa dig vidare om du inte hittar det du söker i Seniorval.se:s söktjänst. 

Trygghetsbostäder som hyresrätter

Följande aktörer erbjuder trygghetsbostäder som hyresrätter.

  • De kommunala allmännyttiga bostadsbolagen  
  • Privata hyresvärdar, bland dessa hittar du såväl större välkända fastighetsbolag som enskilda verksamheter specialiserade på trygghetsboende
  • Stiftelser 
  • I vissa kommuner hyr även socialtjänsten ut trygghetsbostäder 

Kösystem för trygghetsbostäder

För att få en hyresrätt ställer du dig i bostadskö direkt hos värden eller deras bostadsförmedling. Kösystem och kötider ser olika ut hos olika aktörer. Ofta måste du ha uppnått en viss ålder för att få ställa dig i kö till trygghetsboende. I andra fall är köerna så långa som 20 år och då måste du ställa dig i kö långt innan du är senior. Det finns de värdar som tar hänsyn till behov när de tilldelar lägenheter. Detta är vanligt bland kommunala värdar. 

Hos vissa värdar kan du ställa dig i kö till ett specifikt boende medan du hos andra står i kö till samtliga trygghetsbostäder som värden har. I det senare fallet kan det finnas regler för hur många gånger du kan tacka nej till ett erbjudande innan du förlorar din plats i kön.

Ett tips är att i god tid söka reda på vilka trygghetboenden som intresserar dig, ta reda på hur deras kösystem fungerar och sedan ställa dig i kö. 

Trygghetsbostäder som bostadsrätter 

Trygghetsbostäder som är bostadsrätter finns i nyproduktion från byggbolag och du kan även köpa befintliga objekt på bostadsmarknaden genom fastighetsmäklare.

För nyproduktion får du anmäla intresse och ställa dig i kö inför försäljningsstarten hos bostadsentreprenören. Även nyproduktion annonseras också ofta via fastighetsmäklare.

Är du intresserad av en bostad i en befintlig fastighet kan du även kontakta bostadsrättsföreningen eller ägaren direkt och tala om att du vill bli informerad när en bostad ska säljas i fastigheten.  

Trygghetsbostäder som kooperativa hyresrätter

Trygghetsbostäder finns också som kooperativ hyresrätt vilket är en mellanform mellan hyresrätt och bostadsrätt. Som boende hyr du din bostad men inte av en värd utan av en kooperativ hyresrättsförening vars medlemmar är alla som är hyresgäster. Utöver hyran betalar du medlemsavgift och en upplåtelseinsats. Om man lämnar föreningen får man tillbaka upplåtelseinsatsen.

Trygghetsboenden av denna form kan tillkomma om de boende vill ha inflytande eller en viss profil på sitt boende. Formen kan också, tack vare upplåtelseavgiften, ge finansiella förutsättningar för nyproduktion.

Om du är intresserad av en bostad i en befintlig förening ställer du dig oftast i kö direkt till den kooperativa hyresrättsföreningen. 

Translate