Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Personalens kompetens

Att bemöta en person med demenssjukdom ställer särskilda krav på omsorgspersonalen. Fråga vilka utbildningar och fortbildningar som personalen genomgått inom demensvård för att få en uppfattning om kompetensen. Det finns ett flertal olika utbildningar som ges av både högskolor, folkhögskolor, organisationer och företag. Här listar vi exempel på några av de utbildningar som du kan få till svar.

Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar
Som undersköterska eller sjuksköterska kan man vidareutbilda sig inom demenssjukdom. Sådana utbildningar ges vid bland annat högskolor och yrkeshögskolor.

Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet har flera olika utbildningar inom demenssjukdom, här är några exempel:

Silviasyster - En högskoleutbildning inom demensvård för undersköterskor som ges avSophiahemmets Högskola.

Silviasjuksköterska - En påbyggnadsutbildning för sjuksköterskor, som ges av Sophiahemmets Högskola.

Silviacertifierad enhet - Innebär att all personal på en enhet, vårdpersonal, städpersonal, vaktmästare och chefer blir utbildade i demensvård.

Demens ABC

Webbutbildning som ges av Svenskt Demenscentrum. Den är kostnadsfri och baseras på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Internutbildningar

Många verksamheter anordnar utbildningar inom demenssjukdomar för den egna personalen. 

Translate