Villkor för användning av kontaktformulär på Seniorval.se

 • Du får inte göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.
 • Du måste följa svensk lag och god sed när du använder kontaktformulär på Seniorval.se. Det innebär att du inte får:
  • förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
  • publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
  • ägna dig åt allmän smutskastning och göra osanna påståenden
 • Du ska hålla en trevlig ton. Onödigt grovt eller stötande språk tillåts inte.
 • Kritiska synpunkter är självklart tillåtna, men kritiken ska vara saklig, det får inte förekomma personliga angrepp på andra.
 • Länkning till olämpliga webbplatser eller webbplatser med olagligt innehåll är inte tillåtet. Du får heller inte länka i kommersiellt syfte.
 • Du får inte uppge en falsk identitet i syfte att vilseleda andra

Translate