Hit vänder du dig

Om det är kommunen eller regionen som ansvarar för förskrivning av hjälpmedel skiljer sig i olika delar av landet. För att ta reda på hur det ligger till i din kommun kan du gå in på din kommuns hemsida eller ring till växeln och be att få prata med en biståndshandläggare för äldreomsorg. Du kan också ringa till din husläkare eller vårdcentral och fråga hur du ska gå till väga för att få hjälpmedel.

Om du har hamnat på sjukhus och behöver hjälpmedel för att kunna klara av vardagen när du kommer hem igen får du hjälp av personalen på sjukhuset att beställa hjälpmedel. Om du behöver hjälpmedel anpassade till ditt hem kommer ett hembesök att behöva göras för att fastställa behoven och då tar primärvården eller kommunen över ansvaret.

Regionen
Om det är regionen som har ansvaret för förskrivning av hjälpmedel vänder du dig till primärvården – din husläkarmottagning, vårdcentral eller primärvårdsrehabiliteringen. Be att få kontakt med en sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som har rätt att förskriva hjälpmedel.

Kommunen 
Om det är kommunen som har ansvaret vänder du dig till din biståndshandläggare som kommer hjälpa dig att gå vidare. Om det är din första kontakt med kommunen ringer du till växeln och ber att få prata med en biståndshandläggare för äldreomsorg. 

Direkt till privata hemsjukvårdsföretag

Vissa kommuner har valfrihet inom hemsjukvård, det innebär att det finns olika privata företag i kommunen som du kan välja mellan för att få hemsjukvård utförd. Om detta gäller i din kommun kan du även vända dig direkt till ett sådant företag för att få hjälp med förskrivning av hjälpmedel. Be att få kontakt med en distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som har rätt att förskriva hjälpmedel.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate