Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Dagverksamhet

Dagverksamhet för äldre där man kan delta i aktiviteter och få sällskap.

En dagverksamhet är ett ställe dit man kommer för att träffa andra och delta i olika aktiviteter eller bara få sällskap. 

När en ålder eller sjukdom gör att du inte kan delta i sociala aktiviteter på samma sätt som tidigare så finns det alternativ. En dagverksamhet riktar sig till dig som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika aktiv som tidigare. För att delta behöver du ansöka om en plats hos kommunen.

På dagverksamheten har man möjlighet att äta och fika tillsammans, spela spel, gå promenader eller samtala med andra. Här finns det utbildad personal som håller i aktiviteterna och ger den omsorg som behövs. En dagverksamhet kan vara inriktad på social samvaro eller anpassad för dig med ett specifikt medicinskt behov som demenssjukdom. Andra kan ha inriktning mot personer med någon form av psykisk ohälsa eller yngre demens. I Seniorvals söktjänst hittar du de olika alternativen. 

Ansök hos kommunen

För att få delta i en dagverksamhet behöver du göra en ansökan hos kommunen. På dagverksamheten finns omsorgspersonal som stöttar den som behöver och som föreslår och leder olika typer av aktiviteter. Många dagverksamheter har öppet vardagar mellan klockan 9 och 15 och hur många dagar i veckan du är där varierar utifrån behov och önskemål. Den som behöver transport till och från dagverksamheten får hjälp med det. 

I vissa kommuner finns det som kallas öppen dagverksamhet. Dessa kan jämföras med en träffpunkt eller mötesplats och för att delta i dessa behöver du inte ansöka hos kommunen.

Aktiviteter

På dagverksamheterna utvecklas aktiviteterna tillsammans med deltagarna utifrån önskemål och behov. Vanliga exempel är sällskapsspel, högläsning, frågesport, handarbete, gymnastik och bakning. För den som vill ta det lugnt och bara sitta och lyssna eller läsa går det också bra. På vissa dagverksamheter finns trädgård eller uteplats i anslutning där man kan vistas. På många ställen gör man också utflykter.

En viktig del i gemenskapen är att man äter och fikar tillsammans. Ofta inleds dagen med en frukost eller fika. Lunch äter man tillsammans och dagen avslutas med eftermiddagsfika. 

Kostnad

För att delta i en dagverksamhet betalar du en avgift till kommunen. I vissa fall ingår maten och i andra betalas den separat. Fråga biståndshandläggaren i din kommun hur det fungerar där. Läs mer om avgifter inom kommunal äldreomsorg här.

Dagverksamhet som avlastning

En dagverksamhet kan också vara en bra avlastning för anhöriga. Den som behöver omsorg kan vistas på dagverksamheten under vissa tider vilket möjliggör för den anhöriga att få en paus.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate