Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Tandvård i hemmet

Tandvård i hemmet är ett bra alternativ om man har svår att ta sig till tandläkare.

Om du har svårt att själv ta dig till en tandläkarmottagning kan du få besök av tandvården i ditt hem. 

Mobil tandvård eller hemtandvård är till för dig som inte själv kan ta dig till en tandläkarmottagning. Möjligheten erbjuds i vissa regioner och innebär att tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska kommer hem till dig. De har med sig utrustning och kan utföra många av de vanliga tandvårdsbehandlingarna.

Ett första steg är att ordna ett så kallat tandvårdsstödsinstyg. Med ett sådant kostar tandvård som vanlig sjukvård. Finns det mobil tandvård där du bor så kan du välja det. 

Tandvårdsintyget ger dig också rätt till en så kallad munhälsobedömning, en enklare undersökning som görs av tandhygienist eller tandläkare. Du får också rätt till och det som kallas nödvändig tandvård. Här kan du läsa mer om tandvårdsintyget och om hur den mobila tandvården fungerar.

Translate