Vänner

Våra Vänner stöttar syftet med Seniorval. De tycker att det är bra att det finns en sök- och informationstjänst till stöd för seniorer och närstående i processen att fatta beslut kring vilken omsorg, vilket typ av boende och vilken form av gemenskap de vill ha för senioråren. Våra Vänner hjälper oss också att på olika sätt sprida information om vårt arbete. 

Translate