Bidrag och stöd

Det finns bidrag och stöd som du som äldre kan få kring ditt boende.

Det finns bidrag och stöd som du som äldre kan få kring ditt boende. Bostadstillägg är till för att du ska klara av din hyra även om din pension är låg. Därtill finns bidrag för att anpassa din bostad efter dina behov som äldre, så som bostadsanpassningsbidrag och skattereduktion för husarbete (RUT och ROT). 

Bostadstillägg för äldre

Du kan ansöka om bostadstillägg för din bostadskostnad om du har hög hyra och låg pension. Det spelar ingen roll om du bor i hyresrätt, bostadsrätt, eget hus eller annat boende. Du kan också få bidrag när du bor i särskilt boende som är biståndsbedömt av kommunen, t.ex. äldreboende (vård- och omsorgsboende). Tillägget beräknas på din pension och dina övriga tillgångar. Om du är gift eller sambo är det era gemensamma inkomster och tillgångar som påverkar bostadstillägget. Du måste vara över 65 år och ta ut hela din pension, inklusive eventuell premiepension, för att kunna få bostadstillägg. Du ansöker om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats.  

Bostadsanpassningsbidrag

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag.

Skattereduktion för husarbete

Läs mer om ROT och RUT-avdrag.

Translate