Transport till och på annan ort

Behöver du hjälp att resa till en annan del av landet kan du ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan görs hos din hemkommun, be att få tala med en färdtjänsthandläggare.

Om du behöver resa när du väl är på plats kan du få resorna bekostade av din hemkommun. Kontakta hemkommunen för att ta reda på hur du ska göra med utlägg och kvitton.

Läs mer om hur du ansöker om hemtjänst på annan ort och hur du går tillväga om du behöver hjälpmedel medan du befinner dig där. 

Translate