Ge en gåva

Det finns många organisationer som gör ett fantastiskt arbete för att förbättra kunskapen och vården kring sjukdomar som ofta drabbar äldre.

Forskning är en förutsättning för att ta att fram nya effektiva behandlingar som hjälper oss att leva friskare och längre liv. Organisationerna nedan samlar in pengar till forskning och informationspridning kring sjukdomar som ofta drabbar äldre. De har så kallade 90-konton vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar verksamheterna. Ge en gåva och hjälp oss stödja deras arbete.

Hjärt-Lungfonden
Hjärt-kärlsjukdom är vår tids stora folksjukdom men tack vare forskning kan liv räddas varje dag! Gör skillnad och skänk en gåva till hjärtforskningen! Varje gåva gör nytta och ger fler hjärtan chansen att klappa längre!
Alzheimerfonden
Alzheimer kallas också de anhörigas sjukdom och det är befogat. Att se en av sina närmaste fullständigt tappa orienteringen i tillvaron är en hjärtslitande upplevelse. Svensk forskning ligger i frontlinjen. Men det saknas pengar. Ditt bidrag behövs, litet som stort. Tillsammans kan vi göra skillnad. Bara forskning kan stoppa Alzheimers sjukdom.
Kvinnor & Hälsa
Att förbli frisk, ha ett klappande hjärta och en klar hjärna in i ålderdomen - ingenting kan vara mer betydelsefullt. Vi behöver forskningen för att få svar på sjukdomars gåtor. Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning som är betydelsefull och livsviktig för kvinnor.

Translate