Smarta produkter och hjälpmedel

<Det finns smarta produkter och hjälpmedel för seniorer.

Smarta produkter och hjälpmedel kan göra att du kan leva ett oberoende liv länge. De flesta som tänker på hjälpmedel för äldre tänker förmodligen på  avancerade saker som en rollator eller en hörapparat. Men det finns också många enkla smarta produkter och hjälpmedel för åldrandets alla faser.  

En frisk och aktiv person som tycker om uteliv kan till exempel ha mycket glädje av ett par broddar på vinterpromenaden då balansen kan ställa till det ibland. När behovet ökar finns det hjälpmedel för alltifrån att klä på sig, äta, förflytta sig, kommunicera med omvärlden till att minnas saker bättre. Tack vare hjälpmedel kan du fortsätta vara självständig i din vardag och slippa be andra om hjälp. 

Oavsett dina behov kan det alltså vara bra att känna till hur systemen fungerar och hur utbudet ser ut. Kanske har du själv inte aktivt sökt hjälpmedel utan kommit i kontakt med det efter en sjukhusvistelse eller när du ansökt om hemtjänst.

En rad hjälpmedel kan du få förskrivna från din kommun eller region. För dess betalar du ingenting eller en mindre summa. Du kan också köpa smarta produkter och hjälpmedel själv i handel. 

I artiklarna nedan försöker vi ge svar på de vanligaste frågorna kring smarta produkter och hjälpmedel. 

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate