Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Anhörigas roll vid hemtjänst

Som anhörig till en person med demenssjukdom är du en viktig länk till hemtjänstpersonalen. Ju mer personalen vet desto lättare blir det för dem att ge en god omsorg. Berätta till exempel för dem om din anhörigas liv, vad den tycker om och vilka behov du upplever finns nu. 

Att ha en fungerande relation och en bra dialog med hemtjänstpersonalen underlättar för både den som tar emot omsorgen, anhöriga och för personalen.

Diskutera igenom med personalen hur ni ska hantera knepiga situationer som kan uppstå, till exempel om någon som bor själv inte öppnar dörren när hemtjänsten kommer. Kanske kan ni komma överens om att du som anhörig finns tillgänglig på telefon som stöd vid hemtjänstbesök? 

Tänk på att det kan ta tid innan den som tar emot omsorgen och hemtjänstpersonalen lär känna varandra och rutinerna kommit på plats. Exempel på praktiska saker som är bra att komma överens med personalen om är pengahantering och redovisning av kvitton vid handling. 

Translate