Förskrivning av hjälpmedel

Seniorer har rätt till subventionerade hjälpmedel från kommun eller region.

Åldrande kan göra att vi får svårare att klara vissa moment i vardagen. I många fall har du rätt till hjälpmedel som kan underlätta. Det kan vara en rullator som gör att du kan ta din dagliga promenad, en duschstol så att du inte halkar i duschen, en läkemedelsrobot som påminner dig att ta din medicin. Att få subventionerade hjälpmedel kallas för förskrivning av hjälpmedel eller medicintekniska produkter. 

Translate